Doolhoven

In 1975 ben ik aan de universiteit van Leiden als kunsthistorica afgestudeerd op een scriptie over Doolhoven. Dit onderwerp blijkt bij mij onuitroeibaar en keert in mijn werk als beeldend kunstenaar in allerlei vormen terug… zie ook www.doolhoven.nl

Onlangs is het boek ‘Doolhoven en Labyrinten in Nederland’ uitgekomen; er staan mooie foto’s in en naar mijn scriptie wordt in een aantal voetnoten verwezen…

"Gids: Doolhoven en labyrinten in Nederland". Met een voorwoord van Johan Carel Bierens de Haan; met bijdragen van Martin van der Gaag en Frank van Steenbergen. Redactionele adviezen: Carla Oldenburger-Ebbers. Eindredactie: Anne Mieke Backer. Rotterdam : uitgeverij De Hef, 128 p. ISBN 9069060396

Fons Schaefers en Anne Mieke Backer (2007) “Gids: Doolhoven en labyrinten in Nederland”. Met een voorwoord van Johan Carel Bierens de Haan; met bijdragen van Martin van der Gaag en Frank van Steenbergen. Redactionele adviezen: Carla Oldenburger-Ebbers. Eindredactie: Anne Mieke Backer. Rotterdam : uitgeverij De Hef, 128 p. ISBN 9069060396

 

Introductie

Fraai geïllustreerde, oorspronkelijke literatuur over doolhoven en labyrinten verschijnt vrijwel altijd in de Engelse taal; vertalingen hiervan leggen met hun inhoud daarom vaak nadruk op de Angelsaksische wereld (zie bijvoorbeeld het overzicht van bestaande literatuur op onze website). Met “Gids: Doolhoven en labyrinten in Nederland” laten we zien dat daarmee voorbij gegaan wordt aan wat ons eigen land aan moois te bieden heeft: Nederland herbergt een fraaie verzameling labyrinten en doolhoven die voor iedereen te bezoeken en bewonderen zijn. Meer dan de helft van de uitgave beslaat daarom een rijk geïllustreerd overzicht van hun vindplaatsen. Daarnaast laat een historische introductie zien dat ons land op dit terrein een bijzonder boeiend verleden heeft, dat in dit werk voor het eerst uitvoerig en met vele voorbeelden beschreven wordt. Zo wordt bijvoorbeeld ruime aandacht besteed aan de toonaangevende rol die Nederland speelde in de zeventiende-eeuwse internationale tuinmode als het ging om doolhoven, de unieke Amsterdamse stadsdoolhoven bij herbergen vanaf omstreeks 1615, de veranderende ontwerpen van dwaaltuinen op landgoederen van kastelen en buitenverblijven en de plotseling oplevende belangstelling voor doolhoven en kerklabyrinten aan het eind van de negentiende eeuw. Uit ons onderzoek is steeds opnieuw gebleken dat kennis over Nederlandse doolhoven en labyrinten gefragmenteerd en moeilijk toegankelijk is voor geïnteresseerden. Het in het boek gepresenteerde overzicht mag daarom uniek genoemd worden. “Gids: Doolhoven en labyrinten in Nederland” bevat daarnaast aandacht voor de taalkundige definitie van de begrippen ‘doolhof’ en ‘labyrint’, de legende van Theseus en de Minotaurus en een vooralsnog uniek inzicht in de ruimhartige toepassing van het doolhofontwerp van Hampton Court in ons land. Puzzelaars vinden er oplosalgoritmen voor doolhoven. Het boek bevat eveneens wenken voor het aanleggen van een eigen doolhof of labyrint.